Εισόδημα (Εγγυημένο)

Εισόδημα (Εγγυημένο): Για να αποφύγουμε τις αρνητικές κοινωνικές συνέπειες από τις απαραίτητες και γρήγορες αλλαγές, χρειαζόμαστε κοινωνικά συστήματα που υποστηρίζουν την ισοκατανομή εισοδημάτων και ευκαιριών. Για να το επιτύχουμε, χρειαζόμαστε κατάλληλα επίπεδα ελάχιστου εισοδήματος καθώς και ένα εγγυημένο βασικό εισόδημα, μέσα σε μία ευέλικτη αγορά εργασίας, για την ενίσχυση της επανάκτησης δεξιοτήτων και της δια βίου μάθησης των πολιτών. (Mannheim Message 2020 | Το Μήνυμα του Μάνχαϊμ) https://tinyurl.com/ywnuujv3