Ενέργεια (Καθαρή) – Απαναθρακοποίηση

Ενέργεια (Καθαρή) – Απαναθρακοποίηση: Η παραγωγή και η χρήση ενέργειας ευθύνονται σήμερα για το 75 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Η μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και σημαντική ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη.

Ώθηση της μετάβασης προς μια οικονομία απαλλαγμένη από ανθρακούχες εκπομπές.

Ως μείζων πηγή εκπομπών στην ΕΕ, ο ενεργειακός τομέας θα πρέπει να υποστεί ριζικό μετασχηματισμό για την επίτευξη της απανθρακοποίησης.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η δέσμη Fit for 55 καθορίζουν τους στόχους και τις δράσεις της ΕΕ για την ενεργειακή μετάβαση. (Ε.Ε_ https://tinyurl.com/3ejfanfb Διάβαζε και a) Fit for 55 – τουλάχιστον 55 % λιγότερες εκπομπές σε σύγκριση με το 1990 β) Δίκαιη Μετάβαση.