Ερημοποίηση/ Desertification:

Ερημοποίηση/ Desertification: Η ερημοποίηση, μια αργή και συχνά ‘αόρατη’ διαδικασία που καταλήγει σε ακραία υποβάθμιση της γης, αναδείχθηκε σε περιβαλλοντικό ζήτημα παγκόσμιου ενδιαφέροντος πέρα από τα όρια τη Αφρικής μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1980 όταν έγιναν αντιληπτές οι δραματικές της συνέπειες για την επισιτιστική ασφάλεια του συνεχώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού, τη διατήρηση της ακεραιότητας των εδαφικών και υδατικών πόρων και την κλιματική αλλαγή.

Η διεθνής κοινότητα επιβεβαίωσε τη σημασία και την αναγκαιότητα αντιμετώπισης του φαινομένου με την υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για την Ερημοποίηση και την Ξηρασία το 1994. («2006-2015, 10 κείμενα για την ερημοποίηση» της +Ελένης Καπετανάκη – Μπριασούλη) https://bit.ly/3q2uIy2 | https://bit.ly/45w8bKy (διάβασε και Διάβρωση εδάφους).