Ζωικά προϊόντα

Ζωικά προϊόντα: Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικοί παραγωγοί και εξαγωγείς διαφόρων γεωργικών προϊόντων, όπως το χοιρινό κρέας, τα πουλερικά, το μέλι, το γάλα ή τα αυγά. Πολλά από αυτά τα γεωργικά προϊόντα καλύπτονται από την ενιαία κοινή οργάνωση αγορών η οποία παρέχει, όταν απαιτείται, τους μηχανισμούς για τη σταθεροποίηση του τομέα. Η νομοθεσία της ΕΕ ρυθμίζει επίσης το εμπόριο ψαριών και κρέατος θηραμάτων. (Ε.Ε.) https://tinyurl.com/2p8rv42v