Καπιταλισμός

Καπιταλισμός:

Ο καπιταλισμός είναι ένα οικονομικό σύστημα όπου η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων, όπως και οι επενδύσεις σε οικονομικά αγαθά, παραγωγή, κατανομή, το εμπόριο και υπηρεσίες κατέχονται από ιδιώτες με κυρίαρχο κίνητρο/στόχο την συσσώρευση του κέρδους . Το κράτος στον καπιταλισμό μπορεί επίσης να αποτελεί τον ιδιοκτήτη μέσων παραγωγής (συλλογικός καπιταλιστής) ή διακίνησης των προϊόντων (και των υπηρεσιών που στον καπιταλισμό νοούνται ως προϊόντα).

Οικονομολόγοι, πολιτικοί οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι και ιστορικοί έχουν υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις στις αναλύσεις τους για τον καπιταλισμό και έχουν παραθέσει διάφορες μορφές αυτού. Αυτές περιλαμβάνουν το laissez-faire ή αλλιώς καπιταλισμό ελεύθερης αγοράς, τον καπιταλισμό κράτους πρόνοιας ή τον κρατικό καπιταλισμό. Διαφορετικές μορφές καπιταλισμού παρουσιάζουν διαφορετικούς βαθμούς ελεύθερης αγοράς, δημόσιας ιδιοκτησίας, εμποδίων στον ελεύθερο ανταγωνισμό και κοινωνικές πολιτικές που επιβάλλονται από το κράτος. Ο βαθμός ανταγωνισμού στις αγορές, ο ρόλος της παρέμβασης και της ρύθμισης, καθώς και το εύρος της κρατικής ιδιοκτησίας διαφέρουν σε διαφορετικά μοντέλα καπιταλισμού.

Οι περισσότερες υπάρχουσες καπιταλιστικές οικονομίες είναι μικτές οικονομίες που συνδυάζουν στοιχεία ελεύθερων αγορών με κρατική παρέμβαση και σε ορισμένες περιπτώσεις κεντρικό οικονομικό σχεδιασμό.

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ http://tinyurl.com/3j2jerd4