Κλιματικό νομοθέτημα (Ευρωπαϊκό)

Κλιματικό νομοθέτημα (Ευρωπαϊκό): Ο Ευρωπαϊκός Νόμος για το Κλίμα νομοθετεί το στόχο που ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για την οικονομία και την κοινωνία της Ευρώπης να γίνουν κλιματικά ουδέτερες έως το 2050. Ο νόμος θέτει επίσης τον ενδιάμεσο στόχο της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Η κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 σημαίνει επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τις χώρες της ΕΕ στο σύνολό τους, κυρίως με τη μείωση των εκπομπών, την επένδυση σε πράσινες τεχνολογίες και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Στόχος του νόμου είναι να διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ συμβάλλουν σε αυτόν τον στόχο και ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας διαδραματίζουν το ρόλο τους. (Ε.Ε) https://tinyurl.com/bdct7ecp