Οικότοπος/ Ενδιαίτημα

Οικότοπος/ Ενδιαίτημα: «φυσικοί οικότοποι (ενδιαιτήματα)»: οι χερσαίες περιοχές ή οι υγρότοποι που διακρίνονται χάριν στα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά τους, είτε είναι εξ ολοκλήρου φυσικές (οι) είτε ημιφυσικές (οι). (ΚΥΑ 33318/3028/1998) https://bit.ly/3q025lj