Παγκόσμια Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά- Σύμβαση UNESCO 1972

Παγκόσμια Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά- Σύμβαση UNESCO 1972:

“…η καταστροφή ή εξαφάνιση οποιουδήποτε αγαθού της πολιτιστικής ή φυσικής κληρονομιάς, συνιστά επιζήμια υποβάθμιση του πολιτισμού όλων των εθνών παγκόσμια…” Προοίμιο της Σύμβασης της UNESCO 1972.

Η Σύμβαση Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των κρατών μελών της UNESCO το 1972 και μέχρι σήμερα έχει υπογραφεί από 191 κράτη μέλη. Στο κείμενο της Σύμβασης ορίζονται οι έννοιες της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μαζί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα όσον αφορά στην προστασία μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς.

Η αξιοποίηση του Ταμείου και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την παροχή οικονομικής βοήθειας για σκοπούς προστασίας της Παγκόσμιας Κληρονομιάς προσδιορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την εφαρμογή της Σύμβασης. https://tinyurl.com/ycchm2nz H Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς εορτάζεται στις 18 Απριλίου. (Διάβαζε και Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς στην Ελλάδα και στον κόσμο)