Παλαιοντολογία

Παλαιοντολογία: η επιστήμη που μελετά τα απολιθώματα, δηλαδή τα λείψανα και τα ίχνη των ζωικών και των φυτικών όντων από παλαιότερες γεωλογικές εποχές, τα οποία διατηρήθηκαν μέσα σε πετρώματα: ~ του ανθρώπου, παλαιοανθρωπολογία. (Λεξικό της κοινής νεοελληνικής) https://bit.ly/3MiiKYM