Πολιτική Προστασία

Πολιτική Προστασία: Η πολιτική προστασία είναι η προστασία των ανθρώπων, του περιβάλλοντος και των ιδιοκτησιών έναντι όλων των ειδών των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Εκτός από την ανάπτυξη των δυνάμεων και του εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, αφορά επίσης τον σχεδιασμό και την προετοιμασία για αυτού του είδους τα γεγονότα. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων κινδύνου και η σύναψη σχεδίων και διαδικασιών προστασίας και διάσωσης. https://bit.ly/44Pd5BX | Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας https://bit.ly/3MfK4YW