Πολιτισμός και Υγεία

Πολιτισμός και Υγεία/ Πολιτισμός: μοχλός για την υγεία και την ευημερία στην ΕΕ: Αυτό το φυλλάδιο συγκεντρώνει παραδείγματα καλών πρακτικών από μια σειρά έργων από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, συγκεκριμένα το Creative Europe, το Erasmus+, το Horizon 2020 και το Horizon Europe. Δείχνουν τη δύναμη του πολιτισμού και των τεχνών για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών έχουν κοινό ότι χτίζουν γέφυρες μεταξύ πεδίων που συνήθως προσεγγίζονται μεμονωμένα. Από την τέχνη και την ψυχολογία, τη μουσική και τη φροντίδα για τους ασθενείς με Alzheimer, από τον ρόλο που διαδραματίζει ο σχεδιασμός στην ψυχολογία, μέχρι την επίδραση της αρχιτεκτονικής στην ψυχιατρική, τα έργα ανοίγουν το δρόμο για συνέργειες στην υπηρεσία ενός πολύ οικείου τμήματος της ζωής των πολιτών.

Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί την επιτομή της ευαισθητοποίησης τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δύναμη του πολιτισμού στη ζωή όλων των πολιτών. Έχει επίσης δέσμευση από την πλευρά μας να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να κάνουμε τη διαφορά στον τομέα της ψυχικής υγείας προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή). https://tinyurl.com/yatuptms