Πράσινο ξέπλυμα / Greenwashing

Πράσινο ξέπλυμα / Greenwashing: Ο όρος έχει εισαχθεί στο δημόσιο λόγο, συνήθως ως κατηγορία εναντίον εταιρειών που προσπαθούν να φανούν βιώσιμες ή φιλικές προς το περιβάλλον. https://bit.ly/3pqbpyH