Συμβούλιο Επικρατείας – Αρμοδιότητες Ε’ Τμήματος

Συμβούλιο Επικρατείας – Αρμοδιότητες Ε’ Τμήματος: Υπάγονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για:

α) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των δασών και δασικών εκτάσεων, των υδάτων, της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας,

β) την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, των αρχαιοτήτων και αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, των διατηρητέων κτιρίων και των παραδοσιακών οικισμών,

γ) τα μεταλλεία και λατομεία,

δ) τον αιγιαλό και την παραλία,

ε) τη χωροταξία, την πολεοδομία και τη δόμηση γενικά, στ) την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών, μηχανολογικών, κτηνοτροφικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων γενικά,

ζ) την εγκατάσταση κεραιών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και μέσων επικοινωνίας γενικά. https://bit.ly/42lxNYt