Συμπερίληψη

Συμπερίληψη: Συμμετοχή σε όλα τα κοινωνικά δρώμενα χωρίς αποκλεισμούς. Δεν γίνονται διακρίσεις και εξαιρέσεις με βάση το φύλο, την ηλικία, το χρώμα, την εθνικότητα, την κοινωνική τάξη, τις πολιτικές και θρησκευτικές επιλογές κ.λπ.

«Συμπερίληψη στην εκπαίδευση σημαίνει ότι κάθε μαθητής νοιώθει ότι έχει αξία, ότι τον σέβονται, και ότι μπορεί να βιώσει με χαρά μια ξεκάθαρη αίσθηση του ανήκειν. Στο δρόμο για αυτή την ιδανική κατάσταση όμως, υπάρχουν πολλά εμπόδια. Οι διακρίσεις, τα στερεότυπα και η αποξένωση αποκλείουν πολλούς. Αυτοί οι μηχανισμοί αποκλεισμού είναι ουσιαστικά πάντοτε οι ίδιοι, ανεξαρτήτως φύλου, τόπου, πλούτου, αναπηρίας, εθνότητας, γλώσσας, μετανάστευσης, εκτοπισμού, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλάκισης, θρησκείας και άλλων πιστεύω ή στάσεων ζωής.» (Global education monitoring report summary, 2020: Inclusion and education: all means all). https://tinyurl.com/w9u2jnx5