Τουρισμός και επισκεψιμότητα – Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού

Τουρισμός και επισκεψιμότητα – Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (World Tourism Organization) για τις ανάγκες τις τουριστικής παρακολούθησης θεωρεί ως τουρίστα κάθε άτομο που ταξιδεύει για περίοδο εικοσιτεσσάρων και πλέον ωρών σε μια χώρα διαφορετική από εκείνη της μόνιμης κατοικίας του.

Με βάση λοιπόν τον ορισμό αυτό θεωρούνται τουρίστες τα άτομα που ταξιδεύουν για αναψυχή, για οικογενειακούς λόγους, για λόγους υγείας, για συμμετοχή σε συνέδρια, άτομα που ταξιδεύουν για επιχειρηματικούς σκοπούς, άτομα που φτάνουν σε έναν τόπο για θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες) ακόμα και αν παραμείνουν λιγότερο από εικοσιτέσσερις ώρες, σπουδαστές και νέοι που φοιτούν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Αντιθέτως δεν θεωρούνται τουρίστες, άτομα που φτάνουν σε ένα τόπο για εργασία, που φτάνουν για μόνιμη εγκατάσταση και ταξιδιώτες που τελούν υπό διαμετακόμιση.

Ο ίδιος ορισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για να προσδιορίσει τους τουρίστες που κινούνται στο εσωτερικό μιας χώρας. Τα άτομα που ταξιδεύουν για διάστημα λιγότερο των 24 ωρών θεωρούνται εκδρομείς σύμφωνα με τον ίδιο ορισμό.

Οι παραπάνω ορισμοί έχουν γίνει δεκτοί από όλες τις χώρες με αποτέλεσμα η τουριστική κίνηση να παρακολουθείται με ομοιόμορφο τρόπο.

Το 1963 συνήλθε το Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών στη Ρώμη με θέμα τον τουρισμό. Στο συνέδριο αυτό προτάθηκε ένας ορισμός για τον όρο «επισκέπτης».

Έτσι επισκέπτης είναι κάθε άτομο που επισκέπτεται μια χώρα άλλη από αυτήν που κατοικεί, για οποιοδήποτε λόγο εκτός από το να εργαστεί. Μέσα στον ορισμό αυτόν του επισκέπτη μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τα άτομα που έρχονται σε μία χώρα για 24 μόνο ώρες για λόγους ψυχαγωγικούς, οικογενειακούς, επαγγελματικούς, καθώς και τους εκδρομείς που είναι προσωρινοί επισκέπτες. (Παν. Αιγαίου) https://tinyurl.com/453ztk64