Υποβολή νομοθετικής πρότασης στην ΕΕ

Υποβολή νομοθετικής πρότασης στην ΕΕ: Χρειάζονται τουλάχιστον επτά άτομα που ζουν σε επτά διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Σημείωση – Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι πολίτες της ΕΕ ηλικίας 18 ετών και άνω Δεν είναι δυνατή η συγκρότηση της επιτροπής από οργάνωση, παρότι μπορεί να στηρίξει το θέμα της πρωτοβουλίας σας.

Απαιτείται ένα εκατομμύριο υπογραφές, με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο κ.λπ. στοιχεία ταυτότητας) για την υποβολή νομοθετικής πρότασης στην ΕΕ. Η διαδικασία κατάθεσης και συλλογής υπογραφών γίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Οι υπογραφές θα πρέπει να είναι από πολίτες διαφορετικών χωρών της Ε.Ε. με μια συγκεκριμένη ελάχιστη διασπορά. Περισσότερες πληροφορίες. https://tinyurl.com/yyb6vsf3 (Διάβαζε και Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών).