Φαινόμενο του θερμοκηπίου (αέρια)

Φαινόμενο του θερμοκηπίου (αέρια): Το διοξείδιο του άνθρακα είναι μόνο ένα από τα πολλά αέρια θερμοκηπίου. Τα αέρια του θερμοκηπίου δρουν παρόμοια με το γυαλί σε ένα θερμοκήπιο: απορροφούν τη θερμότητα του ήλιου που ακτινοβολεί από την επιφάνεια της Γης, την παγιδεύουν στην ατμόσφαιρα και την εμποδίζουν να διαφύγει στο διάστημα. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου διατηρεί τη θερμοκρασία της Γης πιο ζεστή από ό,τι θα ήταν διαφορετικά, υποστηρίζοντας τη ζωή στη Γη.

Πολλά αέρια του θερμοκηπίου εμφανίζονται φυσικά στην ατμόσφαιρα, αλλά η ανθρώπινη δραστηριότητα συμβάλλει στη συσσώρευσή τους. Ως αποτέλεσμα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα ενισχύεται και μεταβάλλει το κλίμα του πλανήτη μας, οδηγώντας σε αλλαγές στα μοτίβα χιονιού και βροχοπτώσεων, αύξηση των μέσων θερμοκρασιών και ακραία κλιματικά φαινόμενα όπως καύσωνες και πλημμύρες.

Ο νόμος της ΕΕ για το κλίμα θέτει νομικά δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: θα πρέπει να μειωθούν κατά 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και η ΕΕ πρέπει να φτάσει τις καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) https://tinyurl.com/2pj9f4b7 (Διάβαζε και κλιματική αλλαγή)