Manfred Pils, Πρόεδρος του Διεθνούς Δικτύου των Φίλων της Φύσης/ Naturefriends International: Ευρωεκλογές 2019 – Τι θα πρέπει να περιμένουν οι ΦτΦ από τους μελλοντικούς ευρωβουλευτές!

[Συνέχεια της ενημέρωσης και της προηγούμενης ανάρτησης με θέμα “ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019 | Πόσο είναι εφικτό μια άλλη Ευρώπη, άρθρα και πολλά, πάρα πολλά ΜΑΝΙΦΕΣΤΑ | Τροφή για σκέψη” που αναρτήσαμε στις 28 Μαρτίου 2019, παρουσιάζουμε τη άποψη για το ίδιο θέμα του Manfred Pils, Πρόεδρο του διεθνούς δικτύου των Φίλων της Φύσης/ Naturefriends International. Είναι προφανές ότι τόσο οι απόψεις της προηγούμενης ανάρτησης όσο και η άποψη του Manfred Pils είναι για ενημέρωση και “τροφή για σκέψη” και όχι παρότρυνση για να ψηφιστεί κάποιο συγκεκριμένο κόμμα]
————
 
European Elections 2019: What Naturefriends should expect from future MEPs! 
An opinion piece by Manfred Pils, President of Naturefriends International [original text]
Ευρωεκλογές 2019: Τι θα πρέπει να περιμένουν οι ΦτΦ από τους μελλοντικούς ευρωβουλευτές!
Μια γνώμη από τον Manfred Pils, Πρόεδρο του διεθνούς δικτύου των Φίλων της Φύσης/ Naturefriends International
Η μονόπλευρη εστίαση από την ευρωπαϊκή πολιτική στην απελευθέρωση της οικονομίας και τη νομισματική σταθερότητα προκαλεί αμφιβολίες για την έννοια και τον σκοπό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι συγκεκριμένα οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την ΕΕ, καθώς η Μεγάλη Βρετανία ήταν μία από τις ισχυρότερες κινητήριες δυνάμεις των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις αρνητικές συνέπειες που επιφέρει. Πολιτικοί που εμποδίζουν την πρόοδο στην ΕΕ παίρνοντας λάθος αποφάσεις και στη συνέχεια θέτουν την ΕΕ υπεύθυνη για όλες τις αρνητικές επιπτώσεις, αποτελεί δυστυχώς ένα γεγονός που το συναντάμε σε πολλά λαϊκίστικα κόμματα στην Ευρώπη, τα οποία αγωνίζονται ανοιχτά για μείωση των ευθυνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ μεταθέτουν τον όγκο των ευθυνών στις εθνικές κυβερνήσεις.
Ωστόσο, είναι προφανές ότι μόνο μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζοντας έντονα στην επίτευξη στόχων βιωσιμότητας, μπορεί να ξεπεράσει τις παγκόσμιες προκλήσεις:
1. Επηρεαζόμαστε όλοι ατομικά από την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο σε εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού και να επικεντρωθεί στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Χρειαζόμαστε έναν φόρο για το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα εργαστούμε για τη δημιουργία μιας οικονομίας χωρίς CO2. Μια “πράσινη νέα συμφωνία” δεν ενισχύει μόνο μια βιώσιμη αλλαγή στην ενεργειακή πολιτική, αλλά δημιουργεί και νέες, πολλά υποσχόμενες βιομηχανίες.
2. Η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική πρέπει να απομακρυνθεί από την εστίασή της στην εξαγωγή μαζικής παραγωγής και να στοχεύσει στα τοπικά, υψηλής ποιότητας, υγιεινά και προσιτά τρόφιμα. Η απαγόρευση των φυτοφαρμάκων, όπως η γλυφοσάτη, η προώθηση της βιοποικιλότητας και ο σεβασμός της καλής διαβίωσης των ζώων δεν συμβάλλει μόνο στη διασφάλιση μιας υγιεινούς διατροφής, αλλά συμβάλλει επίσης και στη διατήρηση του περιβάλλοντος.
3. Η καλή ζωή εξαρτάται επίσης από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως τα σχολεία, την παροχή νερού και ενέργειας, την τοπική προμήθεια τροφίμων, την επεξεργασία των λυμάτων και την ανακύκλωση. Αντί της ιδιωτικοποίησης τέτοιων υπηρεσιών – η οποία τελικά εξασφαλίζει την ποιότητα μόνο σε μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές και, ως εκ τούτου, έχει αποτύχει ήδη σε πολλές χώρες – πρέπει να προστατεύσουμε και να υποστηρίξουμε αυτές τις υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές. Η ευρωπαϊκή βοήθεια σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.
4. Οι εθνικές και διεθνείς εταιρείες επωφελούνται από τα δημόσια έργα, καθώς και από σημαντικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω φόρων. Αντί να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, κάτι το οποίο έχει οδηγήσει σε γελοία χαμηλά εταιρικά τέλη, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν. Μόνο η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να σταματήσει αυτόν τον φαύλο κύκλο φορολογικού ντάμπινγκ και να επιτύχει δίκαιη φορολογία σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκά ελάχιστα ποσοστά όσον αφορά τη φορολόγηση των κερδών των εταιρειών και τους φόρους στον τόπο παραγωγής και όχι στον τόπο της έδρας της εταιρείας. Πρέπει να μειώσουμε τις φοροαπαλλαγές, όπως για παράδειγμα στον κλάδο της αεροπορίας και της ναυτιλίας, να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και να δημιουργήσουμε ψηφιακούς εμπορικούς χώρους. Η χρηματοδότηση της ΕΕ πρέπει να συνδέεται με ένα κατάλληλο φορολογικό επίπεδο σε κάθε χώρα, καθώς και με άλλα κριτήρια αειφορίας.
5. Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει οικολογικά και κοινωνικά πρότυπα – όχι μόνο εντός της ίδιας της ΕΕ αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο με όλους τους εμπορικούς εταίρους. Δεν μπορεί να υπάρχει πλέον εμπόριο με προϊόντα που παράγονται από παιδιά ή αναγκαστικούς εργάτες. Χρειαζόμαστε νομικά πλαίσια σε όλη την αλυσίδα αξίας, συμπεριλαμβανομένων αυστηρών απαιτήσεων επισήμανσης. Το μισθολογικό και κοινωνικό ντάμπινγκ πρέπει να σταματήσει, και συγκεκριμένα επειδή συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην επιθετική στάση απέναντι στους «ξένους».
6. Η Ευρώπη πρέπει να καταπολεμήσει τα βασικά αίτια της μετανάστευσης και όχι τους πρόσφυγες. Όλοι γνωρίζουν ότι τα εκατομμύρια των ανθρώπων που φεύγουν από τις πατρίδες τους δεν το κάνουν αυτό οικειοθελώς. Χρειαζόμαστε κοινές ανθρωπιστικές πολιτικές ασύλου για εσωτερικά και εξωτερικά θέματα, ευρωπαϊκή υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης και ένα ευρωπαϊκό ταμείο αλληλεγγύης για την υποστήριξη πόλεων και δήμων που δέχονται πρόσφυγες και εργάζονται ενεργά για την ένταξή τους.
7. Για την εφαρμογή αυτών των μέτρων πρέπει να καταργήσουμε την αρχή της ομοφωνίας. Είναι απαράδεκτο το ότι οι λίγοι που κινούνται ενεργά ενάντια στην ΕΕ επιβραδύνουν τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο ευρωπαϊκό τοπίο. Επιπλέον, το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να έχει περισσότερες ευθύνες, όπως για παράδειγμα νομοθετική πρωτοβουλία.
Αυτά τα αιτήματα εξασφαλίζουν την επίτευξη οικολογικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Επιπλέον, ενισχύουν την κοινωνική ασφάλιση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και τη δημιουργία συνθηκών ευημερίας και στις μειονεκτούσες περιοχές. Ο Πρόεδρος των Φίλων της Φύσης στην Αυστρία, Αντρέας Σίντερ, κατεβαίνει ευρωβουλευτής με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Αυστρίας. Ζητάει να αντικατασταθεί το νεοφιλελεύθερο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης από ένα σύμφωνο αειφόρου ανάπτυξης, το οποίο συνδέεται με δεσμευτικούς οικονομικούς, οικολογικούς και κοινωνικούς στόχους. Αντί του δείκτη χρέους, πρέπει να χρησιμοποιηθούν δείκτες όπως η ανεργία, οι εκπομπές CO2, το κόστος στέγασης και η διανομή του πλούτου, καθώς αυτοί οι δείκτες παρέχουν μια πιο ακριβή εικόνα του σημερινού επιπέδου οικολογικής και κοινωνικής ευημερίας.
Τελικά, είναι σημαντικό οι πολίτες να ψηφίσουν την ημέρα των εκλογών για να εμποδίσουν αυτούς που καταστρέφουν την Ευρώπη να δημιουργήσουν ακόμη περισσότερες ζημιές, από τις οποίες στη συνέχεια θα θελήσουν να μας «προστατεύσουν» σε εθνικό επίπεδο.
Μετάφραση Ευαγγελία Βορδογιάννη
Για το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece