Παρουσίαση και Ταυτότητα

Παρουσίαση ΦτΦ

Παρουσίαση των ΦτΦ

Το Ελληνικό Δίκτυο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/Naturefriends Greece, έχει νομική μορφή σωματείου, ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI συμμετέχουν 45 οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο.

To 2017 έγινε μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Our World Is Not For Sale - OWINFS.

Από το 2018 είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου S2B - Seattle to Brussels και εκπρόσωπός του στην Ελλάδα. 

Από το 2021 είναι μέλος του Global Waste Cleaning Network – GWCN  

Το 2022 έγινε συνεργάτης του ICAN/ International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Οι ΦτΦ/NFGR ήταν εθνικοί συντονιστές της Πανευρωπαϊκής εκστρατείας people4soil για να χαρακτηριστεί το έδαφος κοινό αγαθό και συνεργάζονται με Ευρωπαϊκές και Διεθνείς οργανώσεις και Κοινωνικά Δίκτυα για το περιβάλλον, το δίκαιο εμπόριο, τον πολιτισμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον τουρισμό, την κυκλική οικονομία, τα δικαιώματα στην πόλη κ.ά. Αναπτύσσουν δράσεις για την προβολή και τη διεκδίκηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ/ AGENDA 2030/ 17SDGs.

Συμμετέχουν από την ίδρυσή του στο Δίκτυο «STOP TTIP CETA TiSA Ελλάδας – Για μια αλληλέγγυα και δημοκρατική Ευρώπη σε έναν κόσμο δίκαιου εμπορίου».

Οι ΦτΦ είναι καταγεγραμμένοι:

 • στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΜ Φορέα: 3358) - Επικαιροποίηση στοιχείων 02.01.2023.
 • στο Μητρώο Σωματεία - Τμήμα Πολιτισμού της Περιφέρεια Αττικής (Αρ.Φακέλου: 20014)

Από τον Ιανουάριο του 2020 οι ΦτΦ συνεργάζονται με το Γερμανικό σωματείο Respect for Greece

Οι ΦτΦ είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο Integrated Civil Society Organizations (iCSO) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

ΦτΦ: Στρατηγικός Σχεδιασμός 2023-2027 «Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν σήμερα»


Νέοι Φίλοι της Φύσης - ΝΦτΦ/ Greek Young Naturefriends – GRYNF

Blog - http://grynf.blogspot.com | Facebook - https://bit.ly/2wtAjhr | Mail: grynf2012(at)gmail.com

Οι ΝΦτΦ είναι μια ομάδα νέων ηλικίας μέχρι και 30 ετών, η οποία λειτουργεί με αυτονομία στο πλαίσιο των αρχών του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ. Διαθέτουν δικά τους μέσα επικοινωνίας και προβολής και δικό τους πρόγραμμα δράσης.

Η ομάδα ΝΦτΦ είναι μέλος:

 • της Διεθνούς νεολαΐστικης οργάνωσης International Young Naturefriends (1975) με έδρα την Πράγα στην οποία συμμετέχουν 16 οργανώσεις ή ομάδες νέων ως μέλη και 12 ως συνεργάτες.
 • του δικτύου νεολαΐστικων Ευρωπαίκών οργανώσεων Biodiversity Action Europe 

 Οι νέοι της χώρας μας έχουν κάθε λόγο να αποκτήσουν δεσμούς με τους νέους της Ευρώπης, πάνω σε κοινούς στόχους όπως π.χ. του σεβασμού και της προστασίας της Φύσης και του Ανθρώπου, της εκπαίδευσης, της εργασίας, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, του αλληλοσεβασμού, της ανταλλαγής εμπειριών της κοινής δράσης και συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. 

Ταυτότητα οργανισμού

Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης/ Naturefriends Greece

Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece(at)gmail.com | Τηλ.: 215 5257408 – 690 7720897

ΑΦΜ: 997557187, ΔΟΥ Αιγάλεω

Καταστατικό: Αρ. Μητρώου Ειρην. Αθηνών: 30425/2014

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Αριθμός Μητρώου Διαφάνειας Ε.Ε: 374596826959-36

Για Ευρωπαϊκά Προγράμματα ERASMUS ID: E10103486, PIC: 920569092

iCSO: Οι ΦτΦ είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο Integrated Civil Society Organizations (iCSO) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Info in English -  Active Citizens Fund

Υιοθέτηση τηςA)  Χάρτας Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας MKO (11.04.2008) | Β) The Accountability Charter 10 commitments to accountability by international non-governmental organisations (2015)

Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΜ Φορέα: 3358)

Μητρώο Σωματείων - Τμήμα Πολιτισμού της Περιφέρεια Αττικής (Αρ.Φακέλου: 20014)

Καταχώριση στη Δημόσια Βάση Δεδομένων Ο.Κοι.Π (Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών) του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.Πρωτ. 2.055/ 30.01.2024)

Το σύνθημά μας: «Σχεδιάζουμε με όραμα και υλοποιούμε με υπευθυνότητα και διαφάνεια, λογοδοτούμε στην κοινωνία». [ΕΔΩ]

Είμαστε ανοικτοί σε συνεργασίες και δράσεις, εντός και εκτός Ελλάδος,  για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, των οικοσυστημάτων καθώς και για την προώθηση του βιώσιμου ή και εναλλακτικού τουρισμού, με σεβασμό στις παραδόσεις και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, προϊόντων και υπηρεσιών..

ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86):
«Περιβάλλον: το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες.»

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της Φύσης ιδρύθηκε το 2007, με μέλη φορείς, και απόκτησε νομικό χαρακτήρα ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία το 2008. Το ίδιο έτος γίνεται τακτικό μέλος του Διεθνές Δικτύου Naturefriends International.

Το όραμα για το μέλλον του Διεθνούς Κινήματος ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends, που ξεκίνησε το 1895 στη Βιέννη, και αναπτύχθηκε σε όλο το κόσμο, παρουσιάζεται στο καταστατικό της Διεθνούς Οργάνωσης Naturefriends International ως εξής: «Η ουσιαστική συμβολή του κινήματος «Naturefriends International» στην ανάπτυξη των κοινωνιών είναι η προσπάθεια για σύνδεση των κοινωνικών, οικολογικών και ανθρωπιστικών στόχων.»

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece ως όραμα για το μέλλον και ως στόχο του έχει: «Να προβάλλει και να διαδίδει τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και να συμβάλλει στην υλοποίηση των αρχών αυτών μέσα από την διάδοση και προβολή ενός άλλου τρόπου οργάνωσης των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, που να διασφαλίζει τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία.» (Καταστατικό αρ.2.1).

Οι ΦτΦ/NFGR «Συνεργάζονται με Πανεπιστήμια, Πολιτικά – Οικολογικά – Κοινωνικά και άλλα Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα και γενικά επιστημονικούς φορείς, ομάδες και κοινωφελείς Οργανισμούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενημέρωση, επιμόρφωση και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.» (Καταστατικό αρ.4.11)

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ - Παγκόσμιοι και Ευρωπαϊκοί Στόχοι

Οι ΦτΦ εμπνέονται, διεκδικούν, αναπτύσσουν δράσεις, προβάλλουν αλλά και κρίνουν τους Παγκόσμιους (ΟΗΕ) και Ευρωπαϊκούς Στόχους (Ε.Ε):

 • Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948),
 • Σύμβαση Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς (1972),
 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (2001),
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (2003),
 • Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για την Πολιτιστική Πολυμορφία (2011),
 • 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ/ AGENDA 2030 | 17SDGs (2015),
 • Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία | European Green Deal (2020),
 • OHE Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III | UN Τhe New Urban Agenda – Habitat III (2016),
 • Αστική Ατζέντα της ΕΕ | Urban Agenda for EU (2017 σε εξέλιξη - προστίθενται νέοι στόχοι),
 • Διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Διατροφική Αυτονομία NYELENI (2011).
 • Κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα - Εφαρμογή του πλαισίου «Προστασία, σεβασμός και αποκατάσταση» των Ηνωμένων Εθνών (2011) | Guiding Principles on Business and Human Rights - Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework
 • Ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρήσεις - Σύσταση CM / Rec (2016) 3 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη (2016) | Human Rights and business – Recommendation CM/Rec(2016)3 of the Committee of Ministers to Member States (2016)

Παράλληλα εμπνέονται και διατηρούν το άρωμα του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ/ WSF, όπως παρουσιάζεται στον "Παγκόσμιο Καταστατικό Χάρτη για το ΔΙΚΑΙΩΜΑ στην ΠΟΛΗ" (2004, 2005). 

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο [επιπρόσθετα]:

Οι ΦτΦ/ NFGR έχουν επιλέξει την πλευρά της ενεργούς συμμετοχής, της παρεμβατικής πολιτικής, την άσκηση πολιτικής πίεσης (Policy & Advocacy), της δικτύωσης και της συνεργασίας, σε εθνικό Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο, για την «Περιβαλλοντική και Κοινωνική Δικαιοσύνη», τη βιώσιμη ανάπτυξη, και επιχειρούν με βάση το καταστατικό τους, χωρίς πολιτικές και οικονομικές εξαρτήσεις, να συμβάλλουν στην «προετοιμασία ενός βιώσιμου μέλλοντος» αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα οργάνωσης, λειτουργίας, διοίκησης και τεχνολογίας.

Μέσα και πλατφόρμες  για τη δικτύωση, τη συνεργασία, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών

Οι ΦτΦ ενθαρρύνουν το διάλογο και τη συνεργασία, συμμετέχουν σε δίκτυα πολιτών και οργανώσεων, συνεργάζονται με Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα. Θεωρούμε την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά για τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής σημαντική και αναντικατάστατη, για αυτό εργαζόμαστε συστηματικά, δημιουργικά αξιοποιώντας διάφορα εργαλεία, ιδέες και καλές πρακτικές, μεταξύ αυτών:

 • Ένα πλαίσιο για τη διαμόρφωση βιώσιμων τρόπων ζωής | A framework for shaping sustainable lifestyles UNEP
 • Μοντέλο 4 παραμέτρων για την εξασφάλιση παρεμβάσεων |  4Ε Defra 4Es model - The Sustainable Lifestyles Framework [ΕΔΩ ΕΔΩ] - Το μοντέλλο αυτό το έχουμε χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα για τη μείωση των αστικών αποβλήτων αλλά προσφέρεται και για άλλες  διαδικασίες για την υλοποίηση γενικών κοινωνικών στόχων που απαιτούν πλήρη ενημέρωση, δεσμεύσεις, συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση.
 • ppCΙΤΥ - Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού https://www.commonspace.gr/ppcity

Περισσότερα για τους ΦτΦ:

Για το παρελθόν: 50 ΕΚΛΕΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ για το Φυσικό και το Ανθρωπογενές Περιβάλλον την Κοινωνία και τον Πολιτισμό (2011 – 2016)

Για το μέλλον: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2023-2027 «Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν σήμερα»