Διοικητικό Συμβούλιο

Φωτεινάκης Κώστας

Πρόεδρος


Συντονισμός Δ.Σ. | Δελτία Τύπου – Πολιτισμός - Προγράμματα – Δωρεές - Ξεναγήσεις -Ανεύρεση πόρων

Δημήτριος Αλεξάκης

Ταμίας


Τοπική Αυτοδιοίκηση – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Μείωση και Διαχείριση Αποβλήτων – Ενέργεια και Κλιματική αλλαγή -– Αστικό Περιβάλλον

Αναστάσιος Παππάς

Γραμματέας


Οικονομικές αναλύσεις – Εκπαίδευση/ Επιμόρφωση – Ευρωπαϊκές και Διεθνείς υποθέσεις

Λουκάς Παπαγεωργίου

Αντιπρόεδρος


Θέματα Οικονομικών απολογισμών και Προϋπολογισμών, Φυσικό Περιβάλλον

Αντωνία Φώτη

Μέλος


Ξεναγήσεις – Γραμματειακή υποστήριξη – Εθελοντές

Ελένη Σταύρου

Μέλος


Βιώσιμη Ανάπτυξη - Βιώσιμος Τουρισμός – Δικτύωση - Επικοινωνία

Ευθύμιος Ραφαήλ Αγγελής

Μέλος


Νεολαία - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – MEDIA
Κάθε μέλος του Δ.Σ. αναπτύσσει συνεργασίες και δράσεις σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει, συνεργάζεται με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. καθώς και με τους Ειδικούς Συμβούλους.
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κυριακή Φωτεινάκη – Ατματζίδου
Μαρία Μπολτά
Γιώργος Μάλλης
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι ανεξάρτητο όργανο διοίκησης, ελέγχει τα οικονομικά και συντάσσει σχετική αναφορά κάθε έτος, η οποία είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η έκθεση της Ε.Ε. παρουσιάζεται στην ετήσια Γενική Συνέλευση των ΦτΦ και τίθεται στην κρίση των μελών.
ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Αριθμός Μητρώου Διαφάνειας Ε.Ε: 374596826959-36