Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Φωτεινάκης Κώστας


Συντονισμός Δ.Σ. | Δελτία Τύπου – Ενέργεια – Κλιματική αλλαγή – Διαχείριση ΑΣΑ – Προγράμματα – Δωρεές

Γραμματέας

Φώτη Τώνια


Πρακτικά | Αλληλογραφία | Δελτία Τύπου – Επαφές με μέλη Δ.Σ. και με μέλη | Υπεύθυνη Εθελοντών

Ταμίας

Παπαγεωργίου Λουκάς


Συνεργασία με Εξελεγκτική Επιτροπή – Βιβλίο ταμείου – Προγράμματα – Δωρεές

Αντιπρόεδρος

Λύτρας Τάσος


Φυσικό Περιβάλλον – Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Μέλος

Μπουρδάκη Μαρία


Αστικό Περιβάλλον – Πολιτισμός – Διαχείριση ΑΣΑ

Μέλος

Παππάς Αναστάσιος


Ανάπτυξη – Τουρισμός – MEDIA NFI

Μέλος

Κουτσονικόλας Κωνσταντίνος


Εμπορικές Συμφωνίες – Δίκαιο Εμπόριο – Επαφές και συνεργασίες με Ευρωπαϊκά και Διεθνή Δίκτυα

Αναπληρωματικό μέλος

Χριστιάνα Βλαχάκη


Τουρισμός – Ειδικές και επείγουσες μεταφράσεις
Κάθε μέλος του Δ.Σ. αναπτύσσει συνεργασίες και δράσεις σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει, συνεργάζεται με τα άλλα μέλη.
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2018-2020
Βασιλειάδης Βασίλης
Μάλλης Γιώργος
Σπάθα Δέσποινα
Μπολτά Μαρία – Αναπληρωματικό μέλος
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι ανεξάρτητο όργανο διοίκησης, ελέγχει τα οικονομικά και συντάσσει σχετική αναφορά κάθε έτος, η οποία είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η έκθεση της Ε.Ε. παρουσιάζεται στην ετήσια Γενική Συνέλευση των ΦτΦ και τίθεται στην κρίση των μελών.