Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Η Ελλάδα στη Γενεύη ψήφισε ΟΧΙ για την απαγόρευση των πυρηνικών στον ΟΗΕ | Μία από τα ίδια....

[Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ θεωρούν απαράδεχτη τη "μία από τα ίδια" πολιτική της Ελλάδας στον ΟΗΕ για το θέμα της απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων. Η Ελλάδα διαχρονικά απέχει ή καταψηφίζει προτάσεις για τη σύγκλιση συνέλευσης του ΟΗΕ για να συζητήσει την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων. 
Διαβάστε ΕΔΩ την επιστολή (19.05.2015) του Κώστα Φωτεινάκη προς τον Πρωθυπουργό κ.Αλέξη Τσίπρα με την οποία τον καλούσε "να συμπαραταχθεί με τις δυνάμεις που στηρίζουν την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών και να μη στηρίζει τις απόψεις των πυρηνικοκατόχων για μια δήθεν σταδιακή μείωση που παρατείνει το ισχύον καθεστώς"]

Η Ελλάδα στη Γενεύη ψήφισε ΟΧΙ για την απαγόρευση των πυρηνικών στον ΟΗΕ στις 19 Αυγούστου 2016
 25Αυγούστου 2016

Κατά τη διάρκεια της τελικής συνάντησης της Συνόδου εργασίας στη Γενεύη για τον πυρηνικό αφοπλισμό που έγινε τον Αύγουστο, 107 κράτη υποστήριξαν την σύγκλιση συνέλευσης το 2017 για να διαπραγματευθεί τα νομικώς δεσμευτικά εργαλεία για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών. Η πρόταση υιοθετήθηκε στις 19 Αυγούστου με πλήρη υπερψήφιση. Η Ελλάδα δυστυχώς καταψήφισε την πρόταση.
  
ΕΔΩ HERE

This proposal formed the key recommendation in the working group’sreport, adopted on 19 August with overwhelming support.

Vote on the report

In the closing session of the working group on 19 August, nations voted on whether to adopt the report. No official record was taken of which nations voted yes or no, and which abstained. The UN did not record the voting pattern, only the number of yes, no, and abstention votes. However, below is an unofficial list compiled by ICAN of how governments voted.
Prior to voting on the report as a whole, nations voted on a proposal to strengthen the key paragraph of the report relating to the negotiating conference in 2017. That amendment was successful.
Yes (68)
Algeria, Argentina, Austria, Bahamas, Botswana, Brazil, Brunei, Burundi, Chile, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji, Ghana, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Jamaica, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Laos, Liechtenstein, Madagascar, Malaysia, Malta, Mexico, Myanmar, Namibia, Nigeria, Oman, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Samoa, Saudi Arabia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Togo, Tunisia, United Arab Emirates, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe

No (22)
Albania, Australia, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Estonia, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, Poland, Republic of Korea, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey 

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ: "Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας καταστρατηγείται η αρχή της προφύλαξης"
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece

Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com | Τηλ. FAX: 215 5257408
Καταστατικό, Ειρηνοδικείο Αθηνών Α.Μ. 30425  | ΑΦΜ:997557187, ΔΟΥ Αιγάλεω

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | 24.08.2016

Υπουργείο  Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Σχέδιο Νόμου
«Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

Βασική παρατήρηση των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ: Καταστρατηγείται η αρχή της προφύλαξης

Σύμφωνα με το εισηγητικό «Ο νόμος θα αποτελέσει τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ στο πεδίο εφαρμογής αυτού καταρχήν υπάγονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων.»

Από την πρώτη ανάγνωση γίνεται ξεκάθαρο ότι στο όνομα της «καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και της διευκόλυνσης των επενδύσεων» καταστρατηγείται η θεμελιώδης «αρχή της προφύλαξης» και εισάγεται η νεοφιλελεύθερη αρχή «της απόδειξης της βλαπτικότητας». Διαπιστώνεται η αντικατάσταση  της «Διενέργειας εκ των προτέρων ελέγχων ως προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας» καταστημάτων, εργαστηρίων και υπηρεσιών, με το νεοφιλελεύθερο πνεύμα «Οι έλεγχοι διενεργούνται εκ των υστέρων, σε πραγματικό χρόνο λειτουργίας, βάσει αξιολόγησης κινδύνου». Το σ.ν. καταργεί την αρχή της προφύλαξης, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και του περιβάλλοντος και  προετοιμάζει την κοινή γνώμη για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών TTIP CETA Tisa. Ειδικότερα:

1.        «Για τα τρόφιμα και τα ποτά»/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄- Α) Καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας ή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης. Αντικαθίσταται με την απαίτηση καταχώρισης των δραστηριοτήτων. Β) Καταργείται η άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Αρχή για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης και αντικαθίστανται από απλούστερη και ταχύτερη διαδικασία μίας έγκρισης με λιγότερα βήματα διεκπεραίωσης και λιγότερα δικαιολογητικά.[αναλύεται διεξοδικά στην παρέμβαση της κας Καίτης Μυλωνά εκ μέρους της Ελληνικής Πρωτοβουλίας STOP TTIP CETA TiSA].
2.       Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος»/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄-  «Αφαιρείται το δικαίωμα των ΟΤΑ στην αδειοδότηση δραστηριοτήτων, όπως τα καταστήματα διασκέδασης, αφού καταργεί τόσο την «προέγκριση» όσο και την «άδεια μουσικής», που σήμερα χορηγούν τα αιρετά όργανα των Δήμων. Μάλιστα με την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου από τις υγειονομικές υπηρεσίες και την αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας με την λεγόμενη «γνωστοποίηση» του ίδιου του επιχειρηματία, η λειτουργία οποιασδήποτε τέτοιας δραστηριότητας στα όρια ενός Δήμου καθίσταται ουσιαστικά ανεξέλεγκτη».
3.       «Για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων»  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄- α) συντομεύεται ο χρόνος χορήγησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας εντός 50 ημερών που είναι σήμερα σε διάστημα μόνο 28 ημερών β) εκδίδεται το πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταλύματα με πάνω από 51 κλίνες (ισχύον καθεστώς με 21 κλίνες), γ) επιτρέπεται η λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) με απλή γνωστοποίηση του ιδιοκτήτη και χωρίς προηγούμενο έλεγχο.
4.       «Κέντρα Διασκέδασης -  Κινηματογράφοι», άρθρο 47: Καταργούνται τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στους Α.Ν. 445/37 (Α΄ 32), 446/37 (Α΄ 23), το Β.Δ. 15/1956 (Α΄ 123) για τα κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόμων και τους Κινηματογράφους.

Το σχέδιο νόμου, που αποτελεί «τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριoτήτων, σύμφωνα με τους εισηγητές, νομιμοποιεί και εφαρμόζει τις συμφωνίες TTIP CETA πριν από την ψήφισή/έγκρισή  τους  από το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Κοινοβούλιο.

Το ν/σ αυτό δεν επιδέχεται βελτιώσεις και στο σύνολο του προτείνεται  να αποσυρθεί γιατί διαπνέεται από την κατάργηση της αρχής της προφύλαξης και την αποδοχή της απόδειξης της βλαπτικότητας, που είναι αντίθετη με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και του περιβάλλοντος.
------------

 
Το Ελληνικό Δίκτυο "Φίλοι της Φύσης / Naturefriends Greece" ιδρύθηκε το 2007 και είναι μέλος της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI[1] συμμετέχουν 45 εθνικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη. Στο πλαίσιο των δράσεων τους, οι ΦτΦ είναι εθνικοί συντονιστές για την Ελλάδα της εκστρατείας people4soil που θα ξεκινήσει επίσημα το Φθινόπωρο του 2016 με σκοπό να χαρακτηριστεί από την Ε.Ε. και να προστατευτεί νομικά το έδαφος  ως  κοινό αγαθό[2]. Επιπρόσθετα συμμετέχουν και στο Διεθνές  Δίκτυο για το Δίκαιο Εμπόριο, Our World Is Not For Sale[3].Οι ΦτΦ συμμετέχουν ενεργά στην Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA καθώς και σε παρόμοιες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες.

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ: "ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ε ΚΑΙ ΗΠΑ (ΤΤΙΡ): ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΚΡΑΤΗ Ή ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ;"

ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ε ΚΑΙ ΗΠΑ (ΤΤΙΡ): ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΚΡΑΤΗ Ή ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ;

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Επιστ.Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Π.Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών

Με σημαντική καθυστέρηση ξεκίνησε η ενημέρωση και κινητοποίηση των ελλήνων πολιτών σε σχέση με  τις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. για την Διατλαντική Εμπορική Σχέση Ε.Ε και ΗΠΑ (ΤΤΙΡ). Μια σειρά από 33 Δήμους και 2 Περιφέρειες έχουν κηρυχθεί ζώνες ελεύθερες από το ΤΤΙΡ μεταξύ αυτών: Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Τύρναβος, Βόλος, Λάρισα, Κέρκυρα, Σπάρτη, Λειβαδιά, Ηράκλειο, Σητεία, μια σειρά Δήμων στην Αττική, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Βέβαια αυτή η κίνηση έχει συμβολικό χαρακτήρα, δεν παύει όμως να αποτελεί ένα σημαντικό τρόπο ενημέρωσης του  κοινού και ένα μέτρο πίεσης στην κυβέρνηση που μέχρι σήμερα καθυστέρησε στην ενημέρωση των πολιτών.

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Ν. Βούτσης στην 1η Συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής της βουλής  για το ΤΤΙΡ  την 1η Αυγούστου το χαρακτήρισε ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ που θα επηρεάσει όχι μόνο αυτήν την γενιά αλλά και τις επόμενες. Για αυτό το τόσο σοβαρό  θέμα η κυβέρνηση σιωπά ενώ γνωρίζει ότι σύμφωνα με το τρίτο Μνημόνιο το οποίο υπέγραψε στις  15 Ιουλίου του 2015 για κάθε διεθνή συμφωνία που υπογράφει θα πρέπει πρώτα να έχει την έγκριση των δανειστών. Χρειάζεται λοιπόν η κυβέρνηση λαϊκή στήριξη εάν πρόκειται να αντιδράσει στο ΤΤΙΡ. Στις άλλες χώρες-μέλη έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλες κινητοποιήσεις όπως στην Αυστρία (χώρα με πληθυσμό όσο και η Ελλάδα) 80 Δήμοι έχουν κηρυχθεί ζώνες ελεύθερες από το ΤΤΙΡ ενώ στην Ελλάδα μόνο 6 Δήμοι  στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα και στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας 250.000 κατοίκων όταν στην Αθήνα δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα καμμία συγκέντρωση. Ευρωπαίοι ηγέτες όπως ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ  και ο Γερμανός Αντικαγκελάριος Ζίγκαρ Γκάμπριελ αποστασιοποιούνται και εκφράζουν αντιρρήσεις για το ΤΤΙΡ. 

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

16 -22 Σεπτεμβρίου: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας | Δράσεις και Θέσεις των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ και του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.| EUROPEAN MOBILITY WEEK


«Έξυπνη κινητικότητα. Ισχυρή Οικονομία» (Smart mobility. Strong economy) 

Δράσεις και Θέσεις των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ και του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για την διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησής στην πόλη τους.

Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», κατά τη διάρκεια της οποίας καθορίζονται ειδικές αστικές ζώνες όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Κάθε χρόνο, η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» εστιάζει σε διαφορετικά θέματα που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Για το 2016, έχει επιλεγεί ως μότο το «Έξυπνη κινητικότητα. Ισχυρή Οικονομία» (Smart mobility. Strong economy) εστιάζοντας στη διασύνδεση της αστικής μετακίνησης και της οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον αστικό ιστό, μέσω της συνύπαρξης των MMM, των πεζών, των ποδηλάτων και των οχημάτων.
[Απόσπασμα από την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ε.Ε.]
 ---------------
Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ έχουν επεξεργαστεί θέσεις για τις μετακινήσεις στις πόλεις (2013/4) τις οποίες έχουν επικαιροποιήσει για το 2016 και θα τις καταθέσουν στα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες την Εβδομάδα Κινητικότητας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦτΦ και του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 | 08:00 μ.μ. – Κινηματογραφική Προβολή
Κλέφτης Ποδηλάτων | Ladri Di Biciclette | Ασπρόμαυρη Ιταλική ταινία , 1948. Σκηνοθεσία:  Βιτόριο ντε Σίκα. Παίζουν:  Έντσο Σαγιόλα, Λαμπέρτο Ματζιοράνι, Λιανέλα Καρέλ.
[Πλατεία Ηρώων, Χαϊδάρι, Στρατάρχου Καραϊσκάκη]

22 Σεπτεμβρίου 2016 - Παραλιακή βόλτα με ΤΡΑΜ
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (αφετηρία) – Βούλα (τέρμα διαδρομής)
[Συνάντηση στην αφετηρία του ΤΡΑΜ - Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 06:30μ.μ.]

Κατάθεση επικαιροποιημένων θέσεων και  προτάσεων  των ΦτΦ για τα Μέσα Μαζικής Μετακίνησης και την Οδική Ασφάλεια.

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

19 Αυγούστου: Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας | Οι ΦτΦ την αφιερώνουν στο Βοτανικό Κήπο Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους | Η πρώτη τυπωμένη φωτογραφία 19 Αυγούστου 1826 | World Photography Day

[H Πρωτοχρονιάτικη κάρτα των ΦτΦ για το 2016 | Από το 2007 μέχρι σήμερα οι ΦτΦ έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες επισκέψεις και ξεναγήσεις στο  "Βοτανικό Κήπο  Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους" | Με πρόχειρους υπολογισμούς υπολογίζουμε ότι γνωρίσαμε το Βοτανικό Κήπο σε 5.000 επισκέπτες]

[Αυτό εννούμε εγκαταστάσεις δασικής αναψυχής]

[2010 - στο ορυχείο "Αρουραίου Λίθου" με ξεναγό τον καθηγητή Γεωλογίας - Γεωπεριβάλλοντος κ.Μιχάλη Σταματάκη ]
 
[2015 - Ο Κώστας Φωτεινάκης ενημερώνει για τα ιστορικά ίχνη εντός του Βοτανικού Κήπου]
 -----------------
 [Η πρώτη τυπωμένη φωτογραφία στην ιστορία της Φωτογραφίας  19 Αυγούστου 1826/7. | First Photography | Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών | Οι ΘΕΣΕΙΣ των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ

[Φωτ. Νίκος Νέζης | ΟΛΥΜΠΟΣ: Καταφύγιο "Χρήστος Κάκαλος" | Περισσότερες φωτογραφίες του Νίκου Νέζη για τον Όλυμπο στο blog των ΦτΦ για το έδαδος ΕΔΩ| Ο Νίκος Νέζης είναι επίτημο μέλος των ΦτΦ]
-------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece
Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com | Τηλ. FAX: 215 5257408
Καταστατικό, Ειρηνοδικείο Αθηνών Α.Μ. 30425  | ΑΦΜ:997557187, ΔΟΥ Αιγάλεω
  
Σχόλια -  Προτάσεις των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ στη Δημόσια Διαβούλευση

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών


ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece συμμετέχουν στις δημόσιες διαβουλεύσεις για σχέδια νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων κ.λπ.  Πρόσφατα καταθέσαμε προτάσεις για τις νέες περιοχές Natura,  για τον Κυπαρισσιακό, τη Διαχείριση των απορριμμάτων κ.λπ.
Στο νέο Σχέδιο Νόμου με θέμα «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» καταθέτουμε κυρίως περιβαλλοντικές προτάσεις και σχόλια και λιγότερο τεχνικές υποδείξεις.
Τα σχόλια και οι προτάσεις κατατίθενται ανά άρθρο του Σχεδίου Νόμου, ωστόσο όλες οι προτάσεις διαπνέονται από τη φιλοσοφία των ΦτΦ που είναι «γνωρίζω τη φύση και την προστατεύω» καθώς και από τις αρχές της Διακήρυξης του Τιρόλου (2002). [Η ΔτΤ ΕΔΩ  https://joom.ag/QCZQ]
 
Άρθρο 01 - Ορισμός – Σκοπός – Στόχος
Oι επισκέπτες των βουνών, ορειβάτες και πεζοπόροι να ενημερώνονται για την ορθή συμπεριφορά τους κατά την είσοδο.  Υπάρχουν πινακίδες σε κάποια σημεία εισόδου των μονοπατιών, όμως είναι παλιές και μάλλον δεν είναι κατανοητές από τους περισσοτέρους. Υπάρχουν εξαιρετικές προτάσεις για την «ορθή συμπεριφορά» στα βουνά και στη φύση, στη Διακήρυξη του Τιρόλου αλλά και σε έντυπο των ΦτΦ.
(Οι ορειβάτες και οι επισκέπτες)
Να περνούν και να διασχίζουν τα «φυσικά τοπία και τις προστατευόμενες περιοχές»:
α) όχι ως κατακτητές αλλά ως  ευγενικοί φιλοξενούμενοι,
β) χωρίς να αναστατώνουν τους «οικοδεσπότες» δηλαδή τους «μόνιμους κάτοικους» των οικοτόπων  που είναι η χλωρίδα, η πανίδα και το έδαφος,
γ) χωρίς να αφήνουν ανθρώπινα αποτυπώματα (σκουπίδια, πλαστικά κ.λπ) εκτός από εκείνα των παπουτσιών τους και χωρίς να «κλέβουν» τον πλούτο των οικοτόπων (χλωρίδα, πανίδα).
Η «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ» (2002) παρουσιάζει βασικές αρχές για τα αθλήματα και την ψυχαγωγία στο βουνό και συνιστάται να συμπεριληφθεί στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Η ΔτΤ δεν περιορίζεται σε τεχνικά ζητήματα, επεκτείνεται και σε άλλα θέματα όπως η προστασία της βιοποικιλότητας, οι τοπικές κοινωνίες κ.λπ. Η παρέμβαση των ΦτΦ βασίζεται κυρίως στο πνεύμα της ΔτΤ. [Διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις ΦτΦ https://joom.ag/QCZQ και Ε.Ο.Ο.Α]