Προγράμματα – Έργα – Παρεμβάσεις – Εκστρατείες

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ/ NATUREFRIENDS GREECE αναπτύσσει δράσεις και συμμετέχει στα παρακάτω προγράμματα

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefrineds Greece αναπτύσσει δράσεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, παρεμβαίνει και συμμετέχει σε δίκτυα πολιτών, ανταποκρίνεται σε προσκλήσεις, αξιοποιεί επετείoυς και Παγκόσμιες ή Ευρωπαϊκές Ημέρες για το Περιβάλλον, τη Βιοποικιλότητα, τον Πολιτισμό, τα Πολιτικά και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, το Βιώσιμο Τουρισμό, το Δίκαιο Εμπόριο, τα Δικαιώματα στην Πόλη κ.λπ. για την προβολή των θέσεων του. Παράλληλα οι ΦτΦ διοργανώνουν επισκέψεις και ξεναγήσεις στη φύση, πάρκα, ιστορικά ίχνη και αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κ.ά.

Εκτός των ανωτέρω ο οργανισμός διοργανώνει εκστρατείες, υλοποιεί προγράμματα, παρεμβαίνει σε διαβουλεύσεις, διοργανώνει και συμμετέχει σε ημερίδες. Ενδεικτικά και κωδικοποιημένα παρουσιάζουμε ορισμένες από τις δράσεις μας σε τίτλους:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ (ενδεικτικά) με ιδίους οικονομικούς πόρους και εθελοντές:


1. «Τουρισμός που δεν πληγώνει» (ημερίδα και εκστρατεία από το Μάρτιο του 2013 ) σε εξέλιξη.
2. Πανελλήνιος φωτογραφικός διαγωνισμός με θέμα «Ελλάδα – μικρός, όμορφος και συναρπαστικός τόπος» (Ιούνιος 2013),
3. «Τουρισμός της αλληλεγγύης» (Ιούλιος 2015)
4. «Λιγότερα απόβλητα - Καλύτερη ζωή» (βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2017)
5. «17 ΣΒΑ του ΟΗΕ» (Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «Εγώ και η Πόλη μου» 2017, 2018.)
6. «Υγρότοποι της Δυτικής Αττικής» (από το 2008)
7. «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» (από το 2008)
8. «17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ/ AGENDA 2030/ 17SDGs» - προβολή και διεκδίκηση στόχων από το 2015.
9. "Ξεναγήσεις - Επισκέψεις σε χώρους με Πολιτιστικό, Ιστορικό, Οικολογικό ενδιαφέρον" - από το 2014
10. 1821 – 2021: 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ [Ημερολόγιο, Εκδόσεις, Ξεναγήσεις, Διαλέξεις, Συναυλία]

Προγράμματα - Δωρεές:1. "TTIP – Οι επιπτώσεις στην Ελληνική Δημοκρατία Οικονομία, στην Οικονομία στην Κοινωνία" (2016 – 2017). Δωρεά: Funders for Fair Trade - Jenifer Altman Foundation (NAVA FOUNDATION, OAK FOUNDATION)
2. "Πάμε Δυτικά – Ανακαλύπτουμε τη Δυτική Αθήνα" (2018 – 2019). Υποστηρικτική δωρεά: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος .
3. «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή» το έργο έχει εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί 100% στο πλαίσιο του Μέτρου «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Καινοτόμες δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2018» του Πράσινου Ταμείου. Προϋπολογισμός: 39.200 ευρώ με δικαιούχο το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ (2019)
4. "Ανακύκλωση εμπειρίας - Η οικιακή ζωή". Υποστηρικτική επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού, Γενική Δ/νση Σύγχρονου Πολιτισμού, Δ/νση Πολιτιστικών Δράσεων & Εποπτείας" (2020)
5. ERASMUS+: 16 2020-1-TR01-KA204-093468 «ALternative Tourism in MEditerranean Regions (ALMERE). Forms of Sustainable Tourism, Contributing to Mutual Understanding, Mutual Respect, and Empathy between Visitors and Guests Antalya». Συμμετέχουν: AKDENIZ UNIVERSITY - Antalya (Συντονιστής και Διαχειριστής του έργου, προετοίμασε και υπέβαλλε την αίτηση) | Naturefriends Greece (Συνεργάτης - Partner) | Associació Educativa i Cultural Blue Beehive (Συνεργάτης - Partner) | Razvojna agencija Sotla (Συνεργάτης - Partner) | UNIONE DEGLI ASSESSORATI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE, DELL ISTRUZIONE E DEL LAVORO (Συνεργάτης - Partner) | Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες (2020 - 2022) και βρίσκεται σε εξέλιξη.
6. Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2 Φεβρουαρίου 2021: Δραστηριότητα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Υποστηρικτική επιχορήγηση: French Office for Biodiversity (OFB), MedWet Initiative (2021)
7. Οργάνωση και υλοποίηση δίγλωσσου Ευρωπαϊκού Σεμιναρίου στο πλαίσιο του προγράμματος SOIL4LIFE 8 Ιουνίου 2021 - πρόγραμμα LIFE. Τίτλος σεμιναρίου "Υγιές έδαφος για ποιοτική ζωή / Healthy soil for life quality" [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ΦτΦ συμμετέχουν μόνο με τη διοργάνωση του σεμιναρίου και όχι σε όλο το πρόγραμμα]
8. «Μπλοκ στη λήθη του ναζισμού - Θεατρικές εικόνες σκλαβιάς και λευτεριάς του Ρενάτο Μόρντο για το Μπλοκ 15». Υποστηρικτική επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού, Γενική Δ/νση Σύγχρονου Πολιτισμού, Δ/νση Πολιτιστικών Δράσεων & Εποπτείας - Τμήμα Θεάτρου, Χορού" (2021)
9. "Σηματοδότηση και ανάδειξη των «Ταμπουριών των Αγωνιστών του ’21 στο Ποικίλο Όρος - Αιγάλεω». Υποστηρικτική επιχορήγηση από τη Βουλή των Ελλήνων (2021).
10. Συμμετοχή στο έργο "Mind the Waste: Πολιτικές και δράσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Βύρωνα". Φορέας υλοποίσης έργου: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (PLACE IDENTITY) με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου (2021). Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ συμμετέχουν στο έργο ως υποστηρικτές και συνεργάτες.

Παρεμβάσεις σε ν/σ και διαβουλεύσεις (ενδεικτικά):


1. Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις (2013)
2. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (2015)
3. Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων (2015)
4. Για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ (2015)
5. Προς το Υπουργείο ΠΑΠΕΝ | Οι θέσεις των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece σε επίκαιρα και κρίσιμα θέματα που αφορούν το φυσικό και το Ανθρωπογενές Περιβάλλον καθώς και την ανάπτυξη, 2015
6. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών (2016)
7. Νέες περιοχές προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, 2016
8. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ | Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον Κόλπο της Κυπαρισσίας, 2016
9. Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (2017)
10. Βασικές παρατηρήσεις στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα "Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου", 2017
11. «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας» (2018)
12. Παρέμβαση των ΦτΦ στο σχέδιο νόμου για το Θεματικό Τουρισμό - Ειδικές Μορφές Τουρισμού (2018)
13. Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας και άλλες διατάξεις (2018)
14. Νομοσχέδιο Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας (Μάρτιος 2020)
15, «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2020)
16. Κριτική παρέμβαση “Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με τίτλο «Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης» (Ιούλιος 2020)
17. Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Αύγουστος 2020)
18. Πλαστικά μιας χρήσης. Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/904/ΕΕ (Σεπτέμβριος 2020)
19. Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Δεκέμβριος 2020)
20. Διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων για τη δεκαετία 2021 – 2030 (4-18 Μαρτίου 2021)
21. Διαβούλευση για το Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία (Απρίλιος 2021)
22. Διαβούλευση για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Χαϊδαρίου (Ιανουάριος 2022),

Συμμετοχές σε συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις κ.ά (ενδεικτικά)


1. Ανισορροπίες ισχύος - Εναλλακτικές στρατηγικές για τον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα, στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο, 2013 (Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ) – Ομιλία για την Ενεργειακή φτώχεια
2. Το περιβάλλον στην εποχή του μνημονίου, 2013
3. ΕΣΠΕΡΙΔΑ για την Κλιματική αλλαγή, 2015
4. «Προκλήσεις για την Ελλάδα και Ευκαιρίες για ένα Βιώσιμο Μέλλον», 2015
5. Πλανήτης SOS: Κλιματική αλλαγή και παγκόσμια φτώχεια - B-FEST, 2017
6. Η «κιβωτός των σπόρων» στο πάρκο Τρίτση, 2017
7. 18ο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Πολιτικής Υγείας (ΙΑΗPE), 2017 - Ομιλία "Περιβάλλον και Υγεία – Η περίπτωση του ΧΥΤΑ Φυλής"
8. Η Κοινωνική Οικονομία ως πυλώνας Αειφόρου Ανάπτυξης: Εφαρμογές στην Ενέργεια και τα Απορρίμματα, 2017/ ΕΚΠΑ
9. Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων, 2017
10. Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ παρουσίασαν τις δράσεις τους και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, 2018
11. Για τη δωρεάν/ ελεύθερη δημόσια μετακίνηση με τα ΜΜΜ, 2018
12. Κυκλική Οικονομία και Έξυπνες πόλεις, 2018 (Α’ Παγκόσμιο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη | Οργάνωση ECOCITY - Υποστήριξη, συμμετοχή ΦτΦ)
13. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Ιστορία, Περιβάλλον, Πολιτισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Δυτική Αθήνα», 8 Δεκεμβρίου 2018. (Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΑΜΕ ΔΥΤΙΚΑ- Ανακαλύπτουμε τη Δυτική Αθήνα» με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.)
14. «Κοινωνία και Κλιματική αλλαγή», 19 Ιανουαρίου 2019. Διοργάνωση: ΓΕΩΤΤΕ
15. Ημερίδα «Βιώσιμη ανάπτυξη στη Δυτική Αθήνα», 15 Μαρτίου 2019. Διοργάνωση: Α’ ΕΠΑ.Λ. Αγίων Αναργύρων.
16. «Κυκλική Οικονομία», 8 και 9 Απριλίου 2019. Διοργάνωση ΥΠΕΝ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
17. NO TIME TO WASTE – Διήμερο συνέδριο για τη μείωση και τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, 13 – 14 Απριλίου 2019
18. Εσπερίδα για την προστασία πολιτών από τις δασικές Πυρκαγιές, 10 Ιουλίου 2019. Σε συνεργασία με τον Οικολογικό Πολιτιστικό Σύλλογο Χαϊδαρίου και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαϊδαρίου
19. Συμμετοχή στη διημερίδα «Το Λιμάνι του Πειραιά: ένα λιμάνι βιώσιμο, ένα λιμάνι για όλους …» ΚΠΕ Δραπετσώνας (Νοέμβριος 2019)
20. Συμμετοχή στην ημερίδα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και κλιματική αλλαγή», (ΕΠΟΧΗ, Φεβρουάριος 2020).
21. Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη για το ΧΥΤΑ Φυλής και τη Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων (Δυτικό Μέτωτπο -ΣΚουπιδούπολη, Μάιος 2020)
22. Τηλεδιάσκεψη - Κύρια ομιλία - Διάλεξη με θέμα "Βιώσιμος Τουρισμός και Πολιτισμός" (Fridays for Future Greece, Μάιος 2020)
23. Τηλεδιάσκεψη - 2η Συνάντηση για την Ενέργεια (17 - 18/10/2020
24. Τρεις τηλεδιασκέψεις στο πλαίσιο του έργου "Ανακύκλωση Εμπειρίας" (1,8,22.11.2020 | Διοργάνωση ΦτΦ
25. Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: ΟΧΙ στις πατέντες – Τα εμβόλια και τα φάρμακα ως κοινό αγαθό Δευτέρα | 29 Μαρτίου 2021 | Διοργάνωση ΦτΦ
26. Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: Μείωση Αποβλήτων στους Δήμους – Καλές Πρακτικές – Προβλήματα & Προοπτικές | 22 Απριλίου 2021 | Διοργάνωση ΦτΦ
27. Δίγλωσσο δίωρο διαδικτυακό Σεμινάριο/ Webinar με ταυτόχρονη διερμηνεία με θέμα το έδαφος "healthy soil for life quality" |"Υγιές έδαφος για ποιοτική ζωή" | 8 Ιουνίου 2021 | Διοργάνωση ΦτΦ στο πλαίσιο του προγράμματος SOIL4LIFE
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ΦτΦ συμμετέχουν μόνο με τη διοργάνωση του σεμιναρίου και όχι σε όλο το πρόγραμμα]